Bloggpaus


På obestämd tid. Behöver fundera lite över intentioner och effekter, för mig själv och för andra. Kanske är det inte rätt form, kanske inte rätt forum. Att skriva enbart för sig själv är en sak. Ocensurerat. Att skriva för andra är en annan sak. En envägskommunikation med ganska lite kontroll.

Jag skriver både för mig själv och för andra. En kombination som inte alltid är så lätt och jag funderar över nyttan med det. Att skriva för sig själv med avsikten att bringa klarhet. Att skriva för andra med avsikten att inspirera. En evig balansgång. Allt kommer från hjärtat men ibland undrar jag var gränserna går. Om jag har passerat dem, eller om jag snarare har tassat på tå. Vad kan folk ta in? Det beror på vem som läser, förstås. Där är jag maktlös, så frågan är: Var går gränsen mellan att inspirera och att avskräcka? Att sprida kärlek eller att skapa missförstånd. Detta är något jag har funderat på. Jag vet inte om denna blogg är det ultimata medlet för mina syften. Inspirera gör man nog bäst genom att helt enkelt leva som man lär. Sprida kärlek gör man nog bäst i mötet med andra, eller genom varma välgångsönskningar. Och att skriva ocensurerat för att bringa klarhet för sig själv, det gör man nog bäst om man enbart skriver för sig själv.

Samtidigt vill jag inte hålla allt detta inom mig. Jag vill nå ut. Jag vill inspirera och sprida kärlek. Jag vill delge, jag vill ge, jag vill bidra. Måste bara hitta rätt kanal. Kanske här, kanske någon annanstans. Kanske på detta sätt, kanske på något annat sätt. Det återstår att se.

I allmänhet trivs jag just nu bäst med att huvudsakligen svara på andras frågor. Inte själv brodera ut mig så mycket. Om jag inte ser att där finns ett genuint intresse, eller om den jag talar med inte är en av de nära som jag gärna delar med mig till. Jag vill egentligen dela med mig till hela världen men det är precis som i The Matrix. Jag kan inte bara sprätta upp alla kokonger, riva alla murar och rycka bort marken som alla människor står på. Jag måste göra det med visdom. Kärlek och medkänsla räcker inte.

Ikväll hörde jag en vis man prata om "crazy cat ladies". Av kärlek och medkänsla tar de hem alla utsatta katter till sig, med de godaste intentioner. De vill hjälpa alla katterna och ge dem ett hem. Men så blir katterna alldeles för många till slut. De trängs i hundratals hemma hos de galna kattkvinnorna (som den vise mannen med äkta kärlek kallade för "compassion idiots") vilket slutar med att katterna lider. Intentionen var att skapa lycka, men på grund av bristande visdom skapades istället lidande. Lite väl magstarkt exempel kanske, men kärnan är väl värd att begrunda.

Jag vill att alla varelser ska vara lyckliga. Jag vill att allt lidande i världen ska elimineras. Jag vill att alla ska veta att de bär på en vacker skatt inom sig. Alla är värda att älskas, av sig själva och av andra. Det finns inga onda människor, det finns bara onda handlingar. Vi har alla en möjlighet att påverka våra egna liv, andras liv och planetens framtid. Vi har alla ett val. Vi har alla ansvar över våra tankar och handlingar. Vi är inte våra tankar eller handlingar, vi behöver inte identifiera oss med dem, men vi har ett ansvar. Vi måste börja inuti oss själva, älska oss själva. Vi måste förstå att varje ögonblick är värdefullt, att varje andetag räknas. Vi måste inse att allt är förgängligt, att det uppstår och försvinner. Det finns egentligen ingen kontinuitet, den skapar vi själva. Och allt vi gör mot andra gör vi även mot oss själva. Vi är alla ett. Det är väl någonstans detta jag vill förmedla. I teorin. Frågan är om det verkligen är där man ska börja. Då har vi ju inte börjat inuti oss själva, då har vi börjat i teorin. Det kan inspirera oss om vi är mottagliga för det, det kan hjälpa oss på vägen, men sökandet ska börja inifrån och svaren ska komma som brev på posten.

Jag vet inte vad som händer framöver. Detta är ett vägskäl och jag väljer att avvakta. Luta mig tillbaka, släppa taget och invänta brevbäraren. Om/när just denna brevbärare kommer vet jag inte. Kanske imorgon, kanske om ett år, kanske aldrig. Dessa brev kommer inte på beställning, de kommer när man är redo.

Kärlek till er alla!
Emma


Ja, så är det
There's a flower
in the smallest garden
reaching for the light

There's a candle
in the darkest corner
conquering the night

There is amazing strength
in a willing hand
There are victories
that you've never planned
There's a hero
in everybody's heart

There's a fire
inside of everybody
burning clear and bright

There's a power
in the faintest heartbeat
that cannot be denied

Go on and trust yourself
You can ride the wind
Your gonna take your dreams
where they've never been
There's a hero
in everybody's heart


Release me

A tree reaching for the sun

A glass of water longing for the ocean

An asphalt flower breaking free


Spot on. Verkligen spot on.
Okänd mark


”Sammanträffanden är Guds sätt att förbli anonym”

Kalla det vad man vill. Gud/Universum/Världsalltet/Naturen/Moder jord.

Synkroniciteter. Den meningsfulla slumpen. De där händelserna som har väldigt låg sannolikhet och väldigt hög meningsfullhet, som faktiskt inträffar påfallande ofta. Med allehanda formler kan vi räkna ut sannolikheten att något ska inträffa, just här just nu. Vad vi däremot aldrig kan få med i beräkningen är meningsfullheten i att det hände just när vi behövde det som mest. Just när du tänker att du verkligen skulle behöva prata med en viss person, så dyker den upp framför dig på gatan. Det finns ett begränsat antal gator som man kan vandra på och ett begränsat antal sekunder som man har möjlighet att göra detta varje dygn. Det finns ett begränsat antal människor som man kan möta. Således kan man räkna ut sannolikheten att två människor möts på ett visst ställe vid en viss tidpunkt, "av en slump" så att säga (om det nu finns någon slump). Sen finns det en massa omständigheter som man säkert också kan räkna på. Troligtvis vandrar man t.ex. mer högfrekvent på de gator som ligger nära ens bostad. Men att den här personen dyker upp sekunden efter att du har tänkt på den, på ett helt otippat ställe, vid en helt otippad tidpunkt, det kan man inte räkna på. Våra tankar och behov är inte begränsade eller mätbara på samma sätt som gator eller sekunder eller människor.

Förra sommaren läste jag en bok om synkroniciteter (Slumpen är ingen tillfällighet av Jan Cederquist). Där talades det om olika grader av liv eller existens. Längst ner har vi döda ting, t.ex. stenar. Sedan kommer växterna, som har ett liv. Därefter kommer djuren, som har ett medvetande. Efter djuren kommer vi människor, som är medvetna om att vi har ett medvetande (åtminstone ibland). Vi kan bara förstå oss på det som finns under oss i denna hierarki. Växterna kan inte föreställa sig hur det är att ha ett medvetande (givet att de inte har ett, bara att vi människor inte har förstått det) och djuren kan inte föreställa sig hur det är att kunna reflektera kring sitt sätt att reflektera (återigen, givet att de inte kan det). Således kan inte heller vi förstå oss på vad som eventuellt finns ovanför oss, vilket inte betyder att det absolut inte finns något där. Min tolkning är att författaren har en teori om att detta något kanske förser oss med synkroniciteter. Fler har varit inne på samma bana. Filosofen Martinus pratar om att det är meningen att vi ska lära oss något av allt som sker. Inom religionerna pratar man om olika varianter av ödet.

Det finns mycket som vi inte kan förklara. Mycket som vi inte förstår. Jag har sagt det förut och jag säger det igen; Vetenskapen har inte kommit så långt som vi gärna vill tro. Att använda brist på vetenskapliga bevis som argument för att bestämt förkasta tron på det "övernaturliga" (i brist på bättre ord) är därmed inte särskilt övertygande enligt mig. Tänk på atomer och hjärnans funktioner och kemiska substanser. Tänk på kvantfysik och elektricitet och Internet. Om någon hade pratat om dessa innan vetenskapen hade kommit dithän, då hade vederbörande kanske hamnat på dårhus. Vad vetenskapen tror sig veta just idag, det är bara ett minimalt stickprov med oändlighetens mått mätt. Imorgon kommer nya rön. Om tusen år kommer vetenskapen troligtvis ha skrapat fram bevis för sådant som vi idag inte ens kan föreställa oss. Om tio tusen årkommer mycket av det vi tror oss veta idag troligtvis att vara förkastat. Därmed kan det vara värdefullt att förhålla sig öppen i sinne och hjärta, så att vi inte blir en av de där människorna som hånskrattar åt de som påstår att jorden är rund när vetenskapen hävdar att den är platt.

Jag har varit en sådan som tror benhårt på vetenskapen, som har tyckt att allt annat vore naivt. Det är inget jag är stolt över idag, just eftersom jag inser hur begränsat det synsättet är. När jag läste boken om synkroniciteter var jag fortfarande ganska fast i min trångsynthet. Så kom jag till kapitlet med den guldgröna skarabén. Författaren berättade om psykologen Carl Jung, som myntade begreppet synkroniciteter. Han hade en patient som mådde mycket dåligt och de hade kört fast i terapin. Så en dag berättade patienten för sin psykolog att hen hade drömt om en guldgrön skarabé. En symbol för pånyttfödelse. Betonas bör då att patienten var mycket skeptisk till allt som ansågs flummigt eller "outside the box". Just när patienten berättade om sin dröm så krockade en guldgrön skarabé med fönsterrutan på mottagningen. En synkronicitet som förändrade patientens världsbild och liv. En pånyttfödelse.

När jag läste om den guldgröna skarabén log jag och tänkte att detta var nog ingen sann historia, men jag uppskattade symboliken. Så la jag ifrån mig boken och gick ut i hallen. Där höll jag på att smälla av! På hallgolvet kröp en livs levande guldgrön skarabé! Jag trodde inte mina ögon. Jag googlade och fann att det var exakt samma art som i boken. Oförklarligt. Det fanns ett bestämt antal guldgröna skarabéer i området och man kan säkert räkna ut sannolikheten att en av dem skulle krypa in i just min hall i just detta ögonblick. Men hur sjutton får man med meningsfullheten i ekvationen? Att jag hade läst historien om den guldgröna skarabén och att jag också precis hade påbörjat en egen pånyttfödelse (även om jag inte var medveten om det just då). Det går inte att räkna ut, det går inte att förklara.

När jag sedan började meditera kom fler synkroniciteter som brev på posten. Jag började se röda trådar och fick upp ögonen för sådant som jag tidigare inte hade sett. Jag fick själv uppleva sådant som jag aldrig skulle ha trott på om någon annan hade berättat det för mig. Sådant som jag skulle ha stämplat som "övernaturligt" och skrattat lite åt i smyg. Detta är saker som jag har valt att bara berätta för ett fåtal personer, som jag vet kan ta emot det, i varierande omfattning och utsträckning. Därför lämnar jag innehållet därhän i detta sammanhang. I Thailand kom ett nytt regn av upplevelser som inte passar in i min tidigare syn på världen, livet och döden. Jag kan inte förneka dem för jag har själv upplevt dem. Det enda jag kan göra är att rulla ut röda mattan och välkomna dem. Inse och acceptera att min världsbild kanske har varit skev. Välja personer, omfattning och utsträckning med nogsam omsorg när jag känner för att dela med mig, eftersom jag inte vet hur jag ska hantera skepticism i detta skede. Det lönar sig nog inte att analysera eller rationalisera. Jag förstår det inte, jag bara vet att jag har upplevt det och jag känner att det är något mycket gott. Det har skrämt mig och det har rört mig, men mest av allt har det öppnat upp mig. Jag måste vårda det väl. Jag måste öppna mitt sinne ännu mer nu, inte begränsa det igen. Jag vandrar i okända marker och har för avsikt att utforska dem, med försiktighet och öppensinnighet. Ett steg i taget, med förtröstan. Universe provides.

Med metta / Emma


Att vara snäll mot sig själv


"Du själv, liksom alla andra i hela universum, förtjänar din kärlek och tillgivenhet."

"Hjälp andra, men när du gör det, glöm inte dig själv."


/Buddha

En vän frågade mig för ett tag sedan vad jag tycker är lättast; att döma mig själv eller att döma andra. Jag tvekade inte en sekund. Jag tycker att det är lättast att döma mig själv. När det gäller andra är jag medveten om att jag inte har hela bilden klar för mig, vad som har lett fram till deras handlingar, hur de mår inombords. Vem är jag då att döma? Nej, jag har ingen rätt att döma någon. Det skulle säga mer om mig än om föremålet för domen. Jag försöker att möta andra med förståelse och respekt, med kärlek och medkänsla. Jag försöker att acceptera och förlåta. Och jag kan känna att intentionen är genuin, att empatin är äkta. Jag tänker att jag inte vet hela sanningen, jag utgår ifrån att alla gör sitt bästa och jag vill att alla ska få gå sin egen väg. Så jag försöker att inte döma.

Hur är det då när det gäller mig själv? När jag har tänkt något ofördelaktigt om någon annan. När jag har råkat säga eller göra något som har sårat någon annan (eller mig själv, för när man sårar sig själv så sårar man indirekt även andra). När jag inte kunde hjälpa, när jag inte såg, när jag inte förstod. När jag dömde fast jag inte ville. När jag inte gjorde tillräckligt. När jag gjorde för mycket. När jag är rädd och det inte är befogat. När jag ger efter för begär, motvilja eller lathet. Bemöter jag mig själv med samma öppenhet, samma förståelse och respekt, samma kärlek och medkänsla som när det gäller någon annan? Nej, det gör jag inte. Jag har blivit bättre på det med åren, framförallt under det senaste året, men jag har fortfarande olika regler för andra och för mig själv.

Detta innebär alltså att jag uppenbarligen har andra krav på mig själv än på andra, vilket ju faktiskt strider mot min världsbild. Vi är alla ett, vi är alla lika mycket värda. Alla gör vi vårt bästa och ingen är bättre än någon annan. Om vi alla är ett, då dömer jag ju även andra när jag dömer mig själv. Det går inte ihop. Om vi alla är lika mycket värda så förtjänar vi alla att behandlas med samma ömhet. Om jag är hårdare mot mig själv än mot andra, då gör jag uppenbarligen skillnad på människor. Om vi alla gör vårt bästa så inbegriper ju det även mig. Inget "misslyckande" (i brist på bättre ord) blir ogjort för att man skuldbelägger sig själv. Då är det mer gynnsamt att objektivt registrera vad som gick fel och bestämma sig för att försöka på nytt. Bestämma sig för att lära av misstaget och återgå till nuet. Om jag ställer högre krav på mig själv än på andra, då strider det på sätt och vis emot min tanke att ingen är bättre än någon annan. Inte för att jag går omkring och tänker att jag är bättre än någon annan, men om jag kan förstå och förlåta vad någon annan har gjort, samtidigt som jag troligtvis skulle ha mycket svårt att förlåta mig själv om jag gjorde samma sak, då har jag ju någonstans värderat våra förmågor att göra gott, eller våra tendenser att göra ont. För varför skulle jag ställa högre krav på mig själv om jag inte trodde att de var kompatibla med den jag är inuti? Och varför skulle jag i sådana fall inte ställa samma krav på någon annan?

Betonas bör dock att det inte är i den änden jag vill börja nysta. Jag vill inte höja kraven på andra. Jag vill sänka kraven på mig själv. Eller, egentligen vill jag inte mixtra med några krav över huvud taget. Jag vill inte att det ska handla om krav. Jag vill fortsätta att leva efter den goda intentionen som bor där inne i hjärtat. När jag inte lyckas vill jag möta mig själv med samma kärlek och förståelse som jag hyser för andra. Jag vill förlåta och acceptera direkt. Släppa det, återgå till nuet och försöka igen.

Självutplånande är ingen dygd. Faktum är att det snarare är ett tecken på att man ännu inte är så vis. Vi är alla ett. Jag kan inte ge helt ren kärlek och förlåtelse till andra om jag inte kan skicka samma rena kärlek och förlåtelse till mig själv. Källan är densamma, potentialen är densamma. Det handlar inte om att boosta sitt ego (jag ryser lite när jag hör ordet egoboost, vilket läskigt ord!). Detta har inte med egot att göra. Inget gott kommer ur egot. Det handlar inte om att vara egoistisk och bara tänka på sig själv. Det handlar inte om att värdera sig själv högre än andra. Det handlar om att tänka på alla, även på sig själv, för att alla är lika mycket värda. Det är inte egot som sätter gränser och ser till att vi tar hand om oss själva. Det är den sanna källan inom oss som gör detta; samma kärlekskälla som när vi tar hand om någon annan. Kärlek till alla varelser, inklusive en själv. Att ta hand om sig själv är ett uttryck för kärlek och visdom, den sanna delen av oss själva. Den har inget med egot att göra. Buddha visste detta, vilket kan utläsas ur citaten ovan. Buddha som förespråkade osjälviskhet, medkänsla och generositet. Buddha som betonade vikten av att hjälpa andra. Han visste att det går hand i hand med att älska sig själv på samma sätt, att vår kärlek och medkänsla bör omfatta alla, även insekter och även oss själva.

Det är ofta lätt att ge råd till andra. Utifrån kan man se med klarare blick. Ofta säger jag till andra att de inte ska vara så hårda mot sig själva. Frågan är: Do I practice what I preach? Säger jag samma kloka saker till mig själv? Nja, till mig själv kan jag säga "Flygrädsla, vilket löjligt I-landsproblem!" eller "Jag har det ju så mycket bättre än de flesta andra, har jag verkligen rätt att må dåligt över dessa struntsaker?". Skulle jag säga så till en vän som lättade sitt hjärta eller behövde mitt stöd? "Vad otacksam du är som mår dåligt över sådana struntsaker, tänk på barnen i Afrika!". "Jaha, är du rädd för att prata i telefon? Vilket löjligt I-landsproblem du har!". Nej, så skulle jag såklart aldrig säga. Jag skulle inte ens tänka så. Jag skulle känna medkänsla. Visst, det ligger någonting i att vi inte bör göra hönor av fjädrar. Det ligger någonting i att vi bör tänka på dem som har det svårt och vara tacksamma över att vi har det relativt bra. Men vi ska heller inte göra fjädrar av hönor. Vi ska inte tro att vi inte har rätt att må dåligt, bara för att det finns andra som mår sämre. Och varför ens mäta lidande? Vem är jag att påstå att någon annans lidande är större än mitt? Allt är ju relativt och det finns ingen nytta i att värdera.

Jag vill inte döma någon annan. Jag vill inte döma mig själv. Och när jag ändå råkar döma mig själv vill jag inte döma mig själv för att jag dömer. Jag vill inte döma mig själv för att jag inte är såpass vis ännu. Jag är ödmjuk inför den långa resa jag har framför mig och de hinder jag har kvar att beserga, men det betyder inte att jag ser ner på mig själv. Jag är stolt över den långa resa jag har bakom mig och de hinder jag har besegrat. Jag är glad och tacksam över skatten som jag har hittat i mitt hjärta. Den har funnits där hela tiden och jag har nog alltid vetat om det innerst inne. Nu har jag börjat att tacka skatten i mitt hjärta. Tacka för att den finns där och för att den är så fin. Tacka för att den försöker, för att den viskar med sin vackra röst när jag står inför olika val i smått och stort. Jag tänker ge den där rösten mer och mer plats. Jag tänker låta den ropa och jag tänker lära mig att lyssna. Jag tänker älska den och tacka den. Jag tänker inte döma mig själv när jag inte hör den för att den ibland är täckt av smuts. Jag tänker inte döma mig själv när jag inte lyssnar på den för att jag har råkat lura mig själv. Jag tänker förlåta, släppa taget och försöka igen.

Man brukar säga att man ska behandla andra så som man själv vill bli behandlad. Jag säger nu till mig själv och till alla er som också har lättare att döma er själva än att döma andra: Behandla dig själv så som du vill behandla andra.

Och till er som har lättare att döma andra än att döma er själva: Det vi ser hos andra är till stor del en projektion av oss sjävla, så även ni behöver nog skicka en rejäl dos kärlek till er själva. Vi måste alla börja med oss själva. Blicka inåt, älska inåt, förlåta inåt. Skicka kärlek till källan inom oss och kärlek till den spegelbild som så mycket omkring oss utgör.

Med metta till alla er och till mig själv
/ EmmaIngen soldat
I rispan från min vrede
ska jag sätta jord och så
I skuggan av din stolthet
ska jag resa mig och gå

Jag är ingen soldat
Jag har inga vapen att ta till,
inga korståg jag vill gå
Ställ mig inte i ett led,
du får mig aldrig att stå still
Jag fungerar inte då
Jag är ingen soldat
Jag tänker inte så
Thailand

Tillbaka till källan. Tillbaka till ursprungspunkten för min meditationspraktik. Tillbaka till den vägledare som jag mötte i Sverige förra sommaren. Denna gång i Thailand. Denna gång med sällskap. Det har varit magiskt, på så många plan. Svårt att verbalisera men det viktiga är att det har varit fantastiskt. Självklart jobbigt men mest underbart. Nya utmaningar, nya upplevelser och nya lärdomar. Jag skulle gärna återvända till Thailand i detta syfte. Det må låta konstigt att vilja åka till andra sidan jorden för att spendera så mycket tid tittandes på insidan av ögonlocken, men just nu har jag svårt att tänka mig något mer meningsfullt. Den inre världen är minst lika intressant att utforska som den yttre. Så givande, både för den enskilda individen och för världen.


Några ord att minnas från veckan:
  • Universe provides

  • Varje andetag räknas

  • Gone be gone

Att flyga gick bra förresten. På väg ner fick min vän använda sin vänligt bestämda sida när det var dags att boarda. Hon påminde mig om att andas med magen och var ett jättefint stöd. Jag är så glad över att ha gjort denna resa med henne, det har varit underbart. På väg hem hade jag trevligt sällskap av en tjej som var med på samma retreat men vi hade inte platser bredvid varandra. Jag var således "ensam" (läs: inklämd mellan främlingar) och det kändes helt okej. Första flygturen var riktigt turbulent och jag fick öva på att använda verktygen från vistelsen i Thailand. De fungerade givetvis, det har man ju vetat i 2500 år, även om det såklart var en utmaning för mig att tillämpa dem. Sedan spenderade vi 5 timmar på Bankoks flygplats och överallt syntes löpsedlar och nyhetsinslag om terrorattacken mot WTC. Dagens datum utgjorde ju 10-årsjubileumet av Nine Eleven och amerikanska UD varnade för att flyga denna dag. Vi försökte att inte låta detta påverka oss. Det som sker det sker, det blir som det blir. På planet hade jag sedan ytterligare 10 timmar på mig att öva, varvat med välbehövlig sömn. Sedan åt vi frukost på Arlanda, pratade om vad vi skulle ta med oss från Thailand in i vardagslivet, åkte flygbuss till centralen och fortsatte samtala. Nu är jag hemma i min lägenhet igen, omgiven av dammråttor och räkningar. Dags att packa upp, tvätta, städa, betala räkningar och fylla kylen med mat. Det känns helt okej. Med ödmjukhet ser jag fram emot att försöka implementera läran och verktygen i vardagen. Jag vet ju att de fungerar, det handlar bara om att bestämma sig.

Jag funderar förresten på att skaffa facebook igen. Som en slags metta-kanal. Man kan ju välja hur man vill förhålla sig till allt som sker och existerar, vilka intryck man vill släppa in i sitt sinnes trädgård och med vilka intentioner man vill göra saker och ting. Detta genom att lyssna till den vackra inre rösten som viskar i hjärtat. 

Med metta till er alla /EmmaAtt skriva för skrivandets skull


Jag hade för avsikt att sätta mig och skriva en ny text, för att det kändes som att det var dags. Sedan kände jag starkt att jag aldrig vill skriva för skrivandets skull. Det dödar min skrivglädje och urlakar kvalitén. Texter ska flöda ur hjärtat, inte pressas ur förväntningar. För mig är det så i alla fall. Just därför är det nog bra att jag inte jobbar med att skriva, även om det är något jag har drömt om ibland. Jag vill skriva när ingivelsen spontant infinner sig.

Kanske kommer skrivlusten att skölja över mig när jag har varit i Thailand. Jag ska, under en veckas tid, praktisera dhamma och ashtanga på heltid (nästan) under vägledning av den fantastiska kvinna som för drygt ett år sedan tog min hand och visade mig en helt ny värld. Med mig på resan har jag en helt underbar vän som jag har haft äran att finna. Mycket tacksam över henne. På lördag åker vi och nästa söndag åker jag hem. Ångesten inför flygresorna är ganska påtaglig just nu, men lyckan och tacksamheten över att få resa till Thailand för just detta ändamål, med just detta sällskap, är ännu större. Det är kärlek - både ångesten och lyckan och tacksamheten. Allt är kärlek.

Med metta
EmmaRSS 2.0